Yiğit TURAK

Configure Network Cards on Linux-1

| Mayıs 21, 2010 |

Çoğu zaman Linux makinelerimiz internet.e girebilmek için ethernet kartının yeniden ayarlanması gerekir, çünkü Windows’lar gibi herşeyi otomatik yapmamaktadır. Linux platformunu yeni kullanmaya başlayanlar için yazının devamı çok faydalı olacaktır.
Aşağıdaki adımları sırası ile yapmak gerekmektedir. Öncelikle terminali çalıştırıyoruz ve root kullanıcısına geçiyoruz.
root olabilmek için:
>sudo (Ubuntu haricindeki linux makineler için)
username:
password:
>sudo su (Ubuntu için)
username:
password:
~# ifconfig eth0 up : ethernet kartı aktif hale getirir.
~# ifconfig -a : bütün arayüzü karşımıza listeler. Eğer burda IP, Subnetmask ve default gateway adresleri varsa  adreslerin doğruluğundan emin olup internete girebilirsiniz. Yoksa devam etmeliyiz.
~# ifconfig eth0 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0 : yerel ağdan bir statik IP alınır ve subnet mask’ı belirtilir.
~# route add default gw 192.168.1.1 : ağın varsayılan ağ geçicidi adresi yazılır.
~# echo nameserver 192.168.1.1 > /etc/resolv.conf
~# echo nameserver 212.135.1.36 >> /etc/resolv.conf
manuel olarak DNS serverlar tanımlanır. ‘>‘ resolv.conf dosyasının üstüne yazar. ‘>>‘ ise listenin sonuna ekleme yapar.
~# cat /etc/resolv.conf : dosya içereği terminalde ekrana yazdırılır. Bu şekilde bir üstteki 2 komutun çalışıp çalışmadığığ kontrol edilmiş olur.
Artık rahat bir şekilde internete girebilirsiniz… 🙂

Yorumlar

Cevapla

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama