Yiğit TURAK C|EH

Paralel Programlama ile Sıralama Algoritmaları

Tarih boyunca bilimin gelişmesi ve insanların hep daha iyiyi arzulama istekleri kullanılan araç ve gereçlerden hep daha iyisi istenmektedir. Bilgisayar sistemlerinde de aynı durum söz konusudur. Yapılan araştırmalar ve testler çok güçlü bilgisayar sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. İşlemci hızını artırmak, bellek miktarını artırmak gibi çözümler bilgisasayarlardaki işlem hızını belirli bir oranda artırsa da yine de istenilen […]

Board oluşturma

C# programlama dili ile Form ekranı üzerine nasıl board oluşturabileceğimize bakacağız… PictureBox[,] squares = new PictureBox[8, 8]; …

Şifre Oluşturmak

Program tamamen açık kaynaktır. Kendi yaptığım testlerde istediğim verimi aldığım program,ı sizlerinde kullanmanızı ve her türlü yorumunuzu benimle paylaşmanızı bekliyorum.

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama