Yiğit TURAK

Redhack İncelemesi

| Aralık 26, 2016 |

Bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, bilginin anında tüm dünya ile paylaşılabilmesi bazı klasik suçların daha kolay işlenmesine imkân vermesinin yanında, yeni tip suçların da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde internetin sağladığı imkânlar sayesinde birçok insanın istediği bilgiye saniyeler içerisinde ulaşması veya bu bilgiyi paylaşabilmesi, insanların merak duygusunu ve bilginin özgür olması gerektiği düşüncesini tetiklemiştir. Bireylerin bu istek ve merakla, kişisel olarak veya bir araya gelerek çeşitli eylemlerde bulunmaya başladığı görülmüş ve siber suç kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bilişim suçlar Türkiye’de, RedHack grubunun özellikle siyasi gündeme göre yapmış olduğu siber eylemeler neticesinde bu konuda farkındalığın artması gerektiğini ortaya koymuştur. Bununla beraber, bilişim teknolojilerine olan bağımlılığın giderek artması, devletin de birçok hizmetini elektronik ortama taşıması ve RedHack’in eylemleri neticesinde elde ettiği gizli bilgileri tüm dünyanın erişimine sunması, siber alanı da ulusal güvenliğin önemli bir parçası konumuna getirmiştir. Bu yüzden siber güvenlik ve RedHack son yıllarda en fazla tartışılan konulardan birisi haline gelmiştir. Ancak RedHack grubunun deşifre edilememesi, üyesi olduğu düşünülen kişiler hakkında farklı iddianameler hazırlanması Türkiye’de Bilişim Suçları konusuna gereken önemin verilmemesinden kaynaklandığını düşünmekteyim. Bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmanın ilk bölümünde hacker kavramı ve RedHack grubu ele alınacak, ikinci bölümünde hacktivizm ve siber güvenlik politikaları, son bölümde ise RedHack eylemleri hukuki yönden incelenecektir.

 

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Yorumlar

Cevapla

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama