Yiğit TURAK C|EH

SmartConsole Troubleshooting

Özellikle R75.30 versiyonuna geçişte ve genel olarak Checkpoint SmartConsole uygulamalarında sorunlar ve hatalar ile karşılaşılmaktadır. Bunun yaşadığım tecrübelere göre smartconsole uygulamalarında yaşanan hata/sorunlar aşağıdaki işlemler ile çözülmektedir: SmartCenter’a ssh ile bağlanılır #cpstop #cd $FWDIR/conf #cp applications.C /var/tmp/applications.C_bck #cp CPMILinksMgr.db /var/tmp/CPMILinksMgr.db_bck #rm -f applications.C #rm -f CPMILinksMgr.db #cpstart Bu komutlar ile applications.C ve CPMILinksMgr.db dosyaları yeniden […]

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama