Yiğit TURAK C|EH

Centrify – Samba Silinmesi

Centrify klasörü altında uninstall çalıştırılır. #cd /<centrify>/bin # ./uninstall.sh samba conf eski haline alınır. cp smb.conf.yedek smb.conf #cd /usr/sbin # cp smbd.pre_adbindproxy smbd #cd /usr/bin #cp pdbedit.pre_adbindproxy pdbedit Eğer bu şekilde yapıldığında çalışmazsa #yum reinstall samba #cp /root/samba_db_private/* /var/lib/samba/private/ #/etc/init.d/smb restart

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama