Yiğit TURAK C|EH

Sızma Testi (Penetration Test)

Penetration test; kurum ve kuruluşların bilgi sistemlerini veya bilgisayar ağlarını önceden belirlenen senaryolar doğrultusunda kontrol bir şekilde sınanmasıdır.

Configure Network Cards on Linux-2

her türlü bilgiyi DHCP serverdan çekip otomatik olarak internete bağlanabilmeyi anlatacağım.

Configure Network Cards on Linux-1

Linux makinelerimiz internet.e girebilmek için ethernet kartının yeniden ayarlanması gerekir, çünkü Windows’lar gibi herşeyi otomatik yapmamaktadır.

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama