Yiğit TURAK C|EH

Hukukun tanımı

Hukuk kavramının, hukukun değişken olma özelliğinden dolayı tanımı yapılamamaktadır. Bunu alaycı bir dil ile eleştiren ünlü düşünür Kant şöyle söylemiştir: “… hukukçular, hâlâ hukukun tanımını aramakla uğraşıyorlar …”

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama