Yiğit TURAK C|EH

Centrify – Samba Silinmesi

Centrify klasörü altında uninstall çalıştırılır. #cd /<centrify>/bin # ./uninstall.sh samba conf eski haline alınır. cp smb.conf.yedek smb.conf #cd /usr/sbin # cp smbd.pre_adbindproxy smbd #cd /usr/bin #cp pdbedit.pre_adbindproxy pdbedit Eğer bu şekilde yapıldığında çalışmazsa #yum reinstall samba #cp /root/samba_db_private/* /var/lib/samba/private/ #/etc/init.d/smb restart

Centrify – Samba Kurulumu

Var olan samba konfigürasyonu yedeklenir ve samba kullanıcı listesi kontrol edilir. # cd /etc # cp -r samba/yedek_samba # pdbedit -L  > /etc/yedek_samba/samba_users_list Var olan samba stop edilir. #/etc/init.d/smb stop Centrify klasörüne girilip normal agent kurulumu yapılır. Adjoin özellikle no seçilir. #cd centrify/ #./install.sh Sunucu daha önceden AD üzerine ekli ise silinir ve aşağıdaki komut […]

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama