Yiğit TURAK C|EH

Board oluşturma

C# programlama dili ile Form ekranı üzerine nasıl board oluşturabileceğimize bakacağız… PictureBox[,] squares = new PictureBox[8, 8]; …

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama