Yiğit TURAK C|EH

Sızma Testi (Penetration Test)

Penetration test; kurum ve kuruluşların bilgi sistemlerini veya bilgisayar ağlarını önceden belirlenen senaryolar doğrultusunda kontrol bir şekilde sınanmasıdır.

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama