Yiğit TURAK C|EH

Centrify – CheatSheet

Centrify-CheatSheet

Centrify – Troubleshooting

#adinfo -t<domainname> #/<centrify>/bin/adcheck <domainname> Network diagnostics #adinfo –sysinfo netstate Domain diagnostics #adinfo –sysinfo domain DEBUG açma 1) /<centrify>/bin/addebug clear 2) /<centrify>/bin/addebug on 3) Try to access the system or use an ad-  command. 4) /<centrify>/bin/addebug off 5) adinfo -t 6) /var/log/centrifydc.log Centrify agent icon gelmiyor: Dztray.exe task manager’dan kapatılır. Centrify’ın klasörü altında yer alan dztray.exe […]

Centrify – Samba Silinmesi

Centrify klasörü altında uninstall çalıştırılır. #cd /<centrify>/bin # ./uninstall.sh samba conf eski haline alınır. cp smb.conf.yedek smb.conf #cd /usr/sbin # cp smbd.pre_adbindproxy smbd #cd /usr/bin #cp pdbedit.pre_adbindproxy pdbedit Eğer bu şekilde yapıldığında çalışmazsa #yum reinstall samba #cp /root/samba_db_private/* /var/lib/samba/private/ #/etc/init.d/smb restart

Centrify – Samba Kurulumu

Var olan samba konfigürasyonu yedeklenir ve samba kullanıcı listesi kontrol edilir. # cd /etc # cp -r samba/yedek_samba # pdbedit -L  > /etc/yedek_samba/samba_users_list Var olan samba stop edilir. #/etc/init.d/smb stop Centrify klasörüne girilip normal agent kurulumu yapılır. Adjoin özellikle no seçilir. #cd centrify/ #./install.sh Sunucu daha önceden AD üzerine ekli ise silinir ve aşağıdaki komut […]

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama