Yiğit TURAK C|EH

Bilgi ve Sınıflandırma

Bilginin vikipedi de yer alan tanımı: (i) bir deneyim veya eğitim sırasında bir kişinin ihtiyaç duyduğu uzmanlık ve yetenekler; bir öznenin teorik veya pratik açılardan kavradıkları, (ii) belli bir alanda veya toplamda bilinen; gerçekler ve malumat veya (iii) bir gerçeğin veya durumun tecrübesiyle kazanılan farkındalık veya aşinalık olarak çeşitli biçimlerde tanımlanmaktadır. (iv) bir şeyin ya […]

İş Etki Analizi

İş Etki Analizi (Business Impact Analysis – BIA); uygulamaların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik seviyelerinin belirlenerek gerekli şekilde sınıflandırılması ve korunması için yapılmaktadır. İş etki analizinin iş sahibine faydası; sahip olduğu uygulamalar için, uygulamaların kritiklik seviyelerine göre gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının sağlanmasıdır. Bankaya ait mevcut Bilgi Teknolojileri altyapısı ile banka dışı sistemler arasında bağlantı sağlamaya yönelik uygulamalar […]

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama