Yiğit TURAK C|EH

Paralel Programlama ile Sıralama Algoritmaları

Tarih boyunca bilimin gelişmesi ve insanların hep daha iyiyi arzulama istekleri kullanılan araç ve gereçlerden hep daha iyisi istenmektedir. Bilgisayar sistemlerinde de aynı durum söz konusudur. Yapılan araştırmalar ve testler çok güçlü bilgisayar sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. İşlemci hızını artırmak, bellek miktarını artırmak gibi çözümler bilgisasayarlardaki işlem hızını belirli bir oranda artırsa da yine de istenilen […]

Configure Network Cards on Linux-2

her türlü bilgiyi DHCP serverdan çekip otomatik olarak internete bağlanabilmeyi anlatacağım.

Configure Network Cards on Linux-1

Linux makinelerimiz internet.e girebilmek için ethernet kartının yeniden ayarlanması gerekir, çünkü Windows’lar gibi herşeyi otomatik yapmamaktadır.

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama