Yiğit TURAK

Centrify – Troubleshooting

| Mayıs 3, 2017 |

#adinfo -t<domainname>
#/<centrify>/bin/adcheck <domainname>
Network diagnostics
#adinfo –sysinfo netstate
Domain diagnostics
#adinfo –sysinfo domain

DEBUG açma

1) /<centrify>/bin/addebug clear
2) /<centrify>/bin/addebug on
3) Try to access the system or use an ad-  command.
4) /<centrify>/bin/addebug off
5) adinfo -t
6) /var/log/centrifydc.log

Centrify agent icon gelmiyor:

Dztray.exe task manager’dan kapatılır.
Centrify’ın klasörü altında yer alan dztray.exe yeniden çalıştırılır.
Icon’un geldiği görülür.
Icon gelmediyse taskbar customize denir. Tüm icon’ları taskbarda göster seçilir ve yukarıdaki işlem yeniden yapılır.

Yorumlar

Cevapla

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama