Yiğit TURAK

Centrify – Samba Silinmesi

| Mayıs 3, 2017 |

Centrify klasörü altında uninstall çalıştırılır.

#cd /<centrify>/bin

# ./uninstall.sh

samba conf eski haline alınır.

cp smb.conf.yedek smb.conf

#cd /usr/sbin

# cp smbd.pre_adbindproxy smbd

#cd /usr/bin

#cp pdbedit.pre_adbindproxy pdbedit

Eğer bu şekilde yapıldığında çalışmazsa

#yum reinstall samba

#cp /root/samba_db_private/* /var/lib/samba/private/

#/etc/init.d/smb restart

Yorumlar

Cevapla

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama