Yiğit TURAK

IoT Güvenliği

| Aralık 26, 2016 |

Günümüzde teknolojik gelişmelerin en hızlı uygulandığı alanlardan biri de nesnelerdir. Gerek teknolojik yeniliklerin getirdiği yaşamsal kolaylık ve faydalar, gerekse insanların teknolojiye çok hızlı adapte olup kullanımlarının hızla artması, nesnelerle iletişim en güncel konu olmuştur.

Birinci bölüm, son yıllarda akademik ve profesyonel çevrelerce çokça kullanılan “Nesnelerin Interneti” kavramını incelemeye ve geçmişten geleceğe durumunu göstermeye yöneliktir. Öncelikle “Nesnelerin İnterneti” kavramının anlamının ne olduğu açıklanacaktır. İkinci başlıkta tarihsel gelişimi ve öngörülen geleceğe dönük tahminler özetlenmeye çalışılacaktır.

İkinci bölüm, bilgi güvenliğinin önemi ve “Nesnelerin İnterneti” teknolojisi üzerinde kullanımını incelemeye yöneliktir. İlk başlık Nesnelerin İnterneti kavramında bilgi güvenliğinin önemine ve bu alanda yaşanan örnek olaylara ayrılmıştır. İkinci başlık ise “Nesnelerin İnterneti” kavramında bilgi güvenliği uygulamalarına yöneliktir.

Tüm metin için tıklayınız.

Yorumlar

Cevapla

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama