Yiğit TURAK

Güvenli Yazılım Geliştirme

| Aralık 26, 2016 |

Yazılımlara olan ihtiyaçların artması ile birlikte, belirli bir sistematik oluşturabilmek için yazılım geliştirme süreçleri oluşturulmuştur. Ancak günümüzde bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, teknolojik cihazların kullanımının giderek artması, bilginin anında işlenebilmesi ihtiyacı, geliştirilen yazılım sayısının ciddi derecede artmasına sebep olmaktadır.  Ayrıca internetin sağladığı imkânlar, yazılım sayısının çok fazla olması, insanların merak duygusunu artırmış ve bu paralelde güvenlik tehditlerinin de artmasını tetiklemiştir. Son 5 yıl içerisinde yaşanan siber olaylar, bireylerde güvenlik algısı oluşturmuştur. Yazılımlarda tespit edilen güvenlik zafiyetlerinin yazılım geliştirme süreci içerisinde kapatılması noktasında ortaya çıkan maliyetleri güvenlik temelli yazılım geliştirme süreçlerinin oluşmasını sağlamıştır. Bununla beraber, bilişim teknolojilerine olan bağımlılığın giderek artması, bu alanda güvenlik algısı oluşmuş çalışan oranının gün geçtikçe azalması, ortaya çıkarılan yazılım ürünlerindeki zafiyetler sebebiyle büyük kurumların ciddi para ve itibar kayıplarına, yazılım geliştirmelerde gerek yazılım süreçlerine gerekse de güvenli yazılım geliştirme süreçlerine gereken önemin verilmemesinden kaynaklandığını düşünmekteyim. Bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmanın ilk bölümünde yazılım geliştirme sürecini, güvenli yazılım geliştirme sürecini ve maliyete etkisi ele alınacak, ikinci bölümünde güvenlik süreçleri ve yazılım geliştirme sırasında ele alınması gereken temel kontrol noktaları incelenecektir.

 

Yazının tamamı için tıklayınız.

Yorumlar

Cevapla

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama