Yiğit TURAK

Board oluşturma

| Nisan 17, 2011 |

Burada C# programlama dili ile Form ekranı üzerine nasıl board oluşturabileceğimize bakacağız.

Board ile satranç, XoX, dama v.b. birçok oyunda karşılaşmaktayız. Eğer bu tip oyunlar yapacaksak C# ile form ekranına bir çok PictureBox atıp tek tek bunların yerlerini ve boyutlarını belirlemek yerine aşağıda anlatacağım şekilde yapmak hem daha kolay ve rahat hemde daha dinamik olur.
Öncelikle projemizin .exe uzantılı dosyasının bilgileri alır ve daha sonra bu bilgilerden dosyanın konum bilgisi string olarak tanımlanmış olan fileDir değişkenine atanır. Şimdi .exe dosyanın bulunduğu yere pictures adında bir kalsöt oluşturup içerisine resimlerimizi yükleriz ve burada yer alan istediğimiz bir resimi Imade tipindeki imgWhite değişkenine yollarız.

Şimdi sıra geldi Board’umuzu oluşturmaya. 8×8’lik PictureBox yaratıp sırayla herbir kare için resmimizi ve özelliklerinin tanımlarız.

FileInfo fileInfo = new FileInfo(System.Reflection.Assembly. GetExecutingAssembly().Location);
string fileDir = fileInfo.Directory.FullName.ToString();
Image imgWhite = Image.FromFile(fileDir + "\\pictures\\whiteSquare.jpg");
PictureBox[,] squares = new PictureBox[8, 8];
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
for (int j = 0; j < 8; j++)
{
squares[i, j] = new PictureBox();
squares[i, j].Height = 80;
squares[i, j].Width = 80;
squares[i, j].Margin = new Padding(0, 0, 0, 0);
squares[i, j].Location = new Point(i * 80, j * 80);
squares[i, j].Image = imgWhite;
this.Controls.Add(squares[i, j]);
}
}

Yorumlar

Cevapla

    Anın Sözü

    Takip etmesi daha kolay

    Arama